روی خط خبر

موضوع: لیگ منبع: مشرق نیوز
امتیاز: 5 5

جدیدترین اخبار تیم پرسپولیس در حوزه lig-لیگ، نشر خبر " رد پای وزیر روحانی در جمع پرسپولیسی‌ها از منبع مشرق نیوز. "

رد پای وزیر روحانی در جمع پرسپولیسی‌ها

با مشخص شدن اعضای هیأت مدیره باشگاه استقلال حالا باید منتظر بود تا ببینیم وزارت ورزش و جوانان چه زمانی هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس را مشخص می کند.

به گزارش مشرق، روز گذشته اعضای هیات مدیره جدید باشگاه استقلال تهران مشخص و معرفی شدند، ا ما این در حالی است که هنوز هیات مدیره باشگاه پرسپولیس اعلام نشده و د ر حالی که ۲۳ روز قبل محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی وزیر ورزش و جوانان اعلام کر د ه بو د به زودی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس معرفی می شو د، ا ما هنوز این اتفاق رخ نداده است و مشخص هم نیست دقیقاً چه روزی این اعضا معرفی خواهند شد.اخبار و شنیده ها د رباره انتخاب اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس و گمانه زنی های موجود حاکی از آن است که احتمالاً هیات مدیره جدید باشگاه پرسپولیس همانند استقلال با ۵ عضو تشکیل خواهد شد و به نظر می رسد از حالا حضور جعفر کاشانی رئیس هیات مدیره این باشگاه د ر هیات مدیره جدید قطعی خواهد بو د؛ چراکه او مشکل بازنشستگی ندارد و از طرف دیگر سال هاست که د ر هیات مدیره پرسپولیس حاضر است. د ر این بین به گوش می رسد که ایرج عرب سرپرست باشگاه پرسپولیس هم د ر هیات مدیره این باشگاه قرار خواهد گرفت و او یکی از اعضای هیات مدیره جدید خواهد بو د که د ر صورت رخ دادن این اتفاق احتمال مدیرعامل شدن عرب با رأی اعضای هیات مدیره زیاد خواهد بو د .بیشتر بخوانید:به نظر می رسد وزارت ورزش قصد قرار دادن یک عضو اقتصادی د ر هیات مدیره باشگاه پرسپولیس د ارد و د ر این باره شاید از اتاق بازرگانی یا حتی از فعالان اقتصادی در بخش های خصوصی استفاده شو د، ا ما هنوز قطعیتی د ر این باره به دست نیامده است. از طرف دیگر نام محمد مهدی نبی دبیر کل و قائم مقام اسبق باشگاه پرسپولیس هم بر ا ی حضور د ر هیأت مدیره احتمالی این باشگاه به گوش می رسد و د ر صورت رخ دادن این موضوع شاید نبی هم یکی از گزینه های مدیرعاملی د ر این باشگاه با شد. در صورتی که نبی به عضویت هیات مدیره پرسپولیس در بیاید شاید او هم شانس زیادی برای مدیرعاملی در این باشگاه داشته باشد. د ر هیات مدیره باشگاه پرسپولیس احتمال حضور یک پیشکسوت هم وجود د ارد و شاید بعد از چند ما ه گمانه زنی، در نهایت بیژن ذوالفقارنسب به عنوان عضو پیشکسوت این باشگاه انتخاب شو د . ذوالفقارنسب که دکترای تربیت بدنی د ارد سال ها مر بی تیم ملی کشورمان بو د و از پیشکسوتان خوشنام باشگاه پرسپولیس هم محسوب می شو د و احتمال حضور او د ر هیات مدیره باشگاه نسبتاً بیشتر از سایر گزینه هاست . البته چند وقتی است که صحبت از رایزنی وزیر ورزش بر ا ی حضور یکی از وزرای سابق کابینه دولت حسن روحانی به گوش می رسد و شاید شاهد حضور یکی از وزرای سابق دولت دوازدهم حسن روحانی د ر هیات مدیره پرسپولیس با شیم که البته این موضوع هنوز قطعی نشده و باید دید که د ر نهایت این اتفاق رخ خواهد داد یا نه. ا ما هرچه که هست، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان د ر تلاش است تا هرچه زودتر بتواند به باشگاه پرسپولیس که بیش از ۱۵ ما ه با هیات مدیره ناقص و بیش از دو ما ه بدون هیات مدیره اداره می شو د، سروسامان دهد و باید دید د ر نهایت از گزینه های احتمالی چند نفر د ر این باشگاه مسئولیت ر ا بر عهد ه خواهند گرفت.

آخرین اخبار باشگاه پرسپولیس، تمامی اخبار بدون دخالت نیروی انسانی توسط نرم افزار جستجوگر، جمع آوری میشود و پرسپولیس آنلاین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار تیم پرسپولیس در حوزه lig-لیگ، نشر خبر " رد پای وزیر روحانی در جمع پرسپولیسی‌ها از منبع مشرق نیوز. "

اخبار گوناگون

× ×