روی خط خبر

لیست خبرهای جستجو شده برای "گل آلوارو موراتا به مالمو مالمو 0-3 یوونتوس"

عبارت "گل آلوارو موراتا به مالمو مالمو 0-3 یوونتوس" از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت پرسپولیس آنلاین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است. ، جستجوهای انجام شده برای گل آلوارو موراتا به مالمو مالمو 0-3 یوونتوس در پرسپولیس آنلاین

گل دیبالا به مالمو (مالمو 0-2 یوونتوس)

Jump to navigationحالت شبتمام صفحهدانلود اپلیکیشنویدیونقل و انتقالاتامکانات کاربریارسال مطلبالمپیکمدیریت مطالبمطالب کاربرانترکیب سازعضویت ویژهدرباره ماتماس با ماجستجوگالریتبلیغاتفهرستنتایج زندهنتایج زندهویدیونقل و انتقالاتطرفداری تی ویچهارشنبه ۲۴ شهریور ۰۰:۳۵عضویت / ورودنوید مهدی زاده09/15/2021 - 00:31مشاهده پروفایل 66 مشاهده / 1 دیدگاه 11دانلود (5.1MB)</>اخبار داغ دسته بندی: اخبار خارجیویدئوایتالیاسری آیوونتوسلیگ قهرمانان اروپادسته بندی ویدیو: گل های لحظه ایویدیوایتالیایوونتوسلیگ قهرمانان...

گل آلوارو موراتا به مالمو (مالمو 0-3 یوونتوس)

Jump to navigationحالت شبتمام صفحهدانلود اپلیکیشنویدیونقل و انتقالاتامکانات کاربریارسال مطلبالمپیکمدیریت مطالبمطالب کاربرانترکیب سازعضویت ویژهدرباره ماتماس با ماجستجوگالریتبلیغاتفهرستنتایج زندهنتایج زندهویدیونقل و انتقالاتطرفداری تی ویچهارشنبه ۲۴ شهریور ۰۰:۳۴عضویت / ورودنوید مهدی زاده09/15/2021 - 00:33مشاهده پروفایل 2 مشاهده / 0 دیدگاه 1دانلود (5.1MB)</>اخبار داغ دسته بندی: اخبار خارجیویدئوایتالیاسری آیوونتوسلیگ قهرمانان اروپادسته بندی ویدیو: گل های لحظه ایویدیوایتالیایوونتوسلیگ قهرمانان ا...

گل دوم آلوارو موراتا به لاتزیو از روی نقطه پنالتی (یوونتوس 3-1 لاتزیو)

Jump to navigationحالت شبتمام صفحهدانلود اپلیکیشنویدیونقل و انتقالاتامکانات کاربریارسال مطلباشتراک فایلمدیریت مطالبمطالب کاربرانپیش بینیترکیب سازگفتگوعضویت ویژهدرباره ماتماس با مابانک مشاغلجستجوگالریتبلیغاتفهرستنتایج زندهنتایج زندهویدیونقل و انتقالاتطرفداری تی وییکشنبه ۱۷ اسفند ۰۰:۴۵عضویت / ورودمصطفی وسیع سری03/07/2021 - 00:43مشاهده پروفایل 3 مشاهده / 0 دیدگاه دانلود (11MB)</>اخبار داغ دسته بندی: اخبار خارجیویدئوایتالیاسری آیوونتوسلاتزیودسته بندی ویدیو: گل های لحظه ایویدیوایتالیایوونتوسسای...

گل اول آلوارو موراتا به لاتزیو (یوونتوس 2-1 لاتزیو)

Jump to navigationحالت شبتمام صفحهدانلود اپلیکیشنویدیونقل و انتقالاتامکانات کاربریارسال مطلباشتراک فایلمدیریت مطالبمطالب کاربرانپیش بینیترکیب سازگفتگوعضویت ویژهدرباره ماتماس با مابانک مشاغلجستجوگالریتبلیغاتفهرستنتایج زندهنتایج زندهویدیونقل و انتقالاتطرفداری تی وییکشنبه ۱۷ اسفند ۰۰:۴۵عضویت / ورودمصطفی وسیع سری03/07/2021 - 00:41مشاهده پروفایل 22 مشاهده / 0 دیدگاه 1دانلود (10.9MB)</>اخبار داغ دسته بندی: اخبار خارجیویدئوایتالیاسری آیوونتوسلاتزیودسته بندی ویدیو: گل های لحظه ایویدیوایتالیایوونتو...

گل دوم آلوارو موراتا به بولونیا (بولونیا 0-4 یوونتوس)

Jump to navigationحالت شبتمام صفحهدانلود اپلیکیشنویدیونقل و انتقالاتامکانات کاربریارسال مطلباشتراک فایلمدیریت مطالبمطالب کاربرانپیش بینیترکیب سازگفتگوعضویت ویژهدرباره ماتماس با مابانک مشاغلجستجوگالریتبلیغاتفهرستنتایج زندهنتایج زندهویدیونقل و انتقالاتطرفداری تی ویدوشنبه ۰۳ خرداد ۰۰:۳۴عضویت / ورودمصطفی وسیع سری05/24/2021 - 00:32مشاهده پروفایل 14 مشاهده / 0 دیدگاه 1دانلود (7.6MB)</>اخبار داغ دسته بندی: اخبار خارجیایتالیاسری آیوونتوسدسته بندی ویدیو: گل های لحظه ایویدیوایتالیایوونتوسسایر تیم ها...

گل ریکاردو اورسولینی به یوونتوس (بولونیا 1-4 یوونتوس)

Jump to navigationحالت شبتمام صفحهدانلود اپلیکیشنویدیونقل و انتقالاتامکانات کاربریارسال مطلباشتراک فایلمدیریت مطالبمطالب کاربرانپیش بینیترکیب سازگفتگوعضویت ویژهدرباره ماتماس با مابانک مشاغلجستجوگالریتبلیغاتفهرستنتایج زندهنتایج زندهویدیونقل و انتقالاتطرفداری تی ویدوشنبه ۰۳ خرداد ۰۱:۱۵عضویت / ورودمصطفی وسیع سری05/24/2021 - 01:11مشاهده پروفایل 67 مشاهده / 0 دیدگاه 1دانلود (9.2MB)</>اخبار داغ دسته بندی: اخبار خارجیویدئوایتالیاسری آیوونتوسدسته بندی ویدیو: گل های لحظه ایویدیوایتالیایوونتوسسایر ت...

گل ریاض محرز به وولورهمپتون (منچسترسیتی 3-1 وولورهمپتون)

Jump to navigationحالت شبتمام صفحهدانلود اپلیکیشنویدیونقل و انتقالاتامکانات کاربریارسال مطلباشتراک فایلمدیریت مطالبمطالب کاربرانپیش بینیترکیب سازگفتگوعضویت ویژهدرباره ماتماس با مابانک مشاغلجستجوگالریتبلیغاتفهرستنتایج زندهنتایج زندهویدیونقل و انتقالاتطرفداری تی ویچهارشنبه ۱۳ اسفند ۰۱:۳۷عضویت / وروداحسان کاشف زاده03/03/2021 - 01:27مشاهده پروفایل 113 مشاهده / 0 دیدگاه 11دانلود (1.4MB)</>اخبار داغ دسته بندی: اخبار خارجیویدئوانگلستانلیگ برتر انگلیسمنچستر سیتیدسته بندی ویدیو: گل های لحظه ایویدیو...

گل دوم گابریل ژسوس به وولورهمپتون (منچسترسیتی 4-1 وولورهمپتون)

Jump to navigationحالت شبتمام صفحهدانلود اپلیکیشنویدیونقل و انتقالاتامکانات کاربریارسال مطلباشتراک فایلمدیریت مطالبمطالب کاربرانپیش بینیترکیب سازگفتگوعضویت ویژهدرباره ماتماس با مابانک مشاغلجستجوگالریتبلیغاتفهرستنتایج زندهنتایج زندهویدیونقل و انتقالاتطرفداری تی ویچهارشنبه ۱۳ اسفند ۰۱:۳۶عضویت / وروداحسان کاشف زاده03/03/2021 - 01:36مشاهده پروفایل 0 مشاهده / 0 دیدگاه دانلود (1.7MB)</>اخبار داغ دسته بندی: اخبار خارجیویدئوانگلستانلیگ برتر انگلیسمنچستر سیتیدسته بندی ویدیو: گل های لحظه ایویدیوانگل...

گل کانر کودی به منچسترسیتی (منچسترسیتی 1-1 وولورهمپتون)

Jump to navigationحالت شبتمام صفحهدانلود اپلیکیشنویدیونقل و انتقالاتامکانات کاربریارسال مطلباشتراک فایلمدیریت مطالبمطالب کاربرانپیش بینیترکیب سازگفتگوعضویت ویژهدرباره ماتماس با مابانک مشاغلجستجوگالریتبلیغاتفهرستنتایج زندهنتایج زندهویدیونقل و انتقالاتطرفداری تی ویچهارشنبه ۱۳ اسفند ۰۱:۲۰عضویت / وروداحسان کاشف زاده03/03/2021 - 01:12مشاهده پروفایل 97 مشاهده / 0 دیدگاه 1دانلود (6.7MB)</>اخبار داغ دسته بندی: اخبار خارجیویدئوانگلستانلیگ برتر انگلیسمنچستر سیتیدسته بندی ویدیو: گل های لحظه ایویدیوان...

گل آلوارو موراتا به لهستان (اسپانیا 1-0 لهستان)

Jump to navigationحالت شبتمام صفحهدانلود اپلیکیشنویدیونقل و انتقالاتامکانات کاربریارسال مطلباشتراک فایلمدیریت مطالبمطالب کاربرانپیش بینیترکیب سازگفتگوعضویت ویژهدرباره ماتماس با مابانک مشاغلجستجوگالریتبلیغاتفهرستنتایج زندهنتایج زندهویدیونقل و انتقالاتطرفداری تی وییکشنبه ۳۰ خرداد ۰۰:۰۵عضویت / ورودمصطفی وسیع سری06/20/2021 - 00:04مشاهده پروفایل 3 مشاهده / 0 دیدگاه دانلود (14.3MB)</>اخبار داغ دسته بندی: اخبار خارجیویدئواسپانیامسابقات ملییورو 2020جام ملت های اروپا یورواسپانیالهستاندسته بندی ویدی...

گل گابریل ژسوس به وولورهمپتون (منچسترسیتی 2-1 وولورهمپتون)

Jump to navigationحالت شبتمام صفحهدانلود اپلیکیشنویدیونقل و انتقالاتامکانات کاربریارسال مطلباشتراک فایلمدیریت مطالبمطالب کاربرانپیش بینیترکیب سازگفتگوعضویت ویژهدرباره ماتماس با مابانک مشاغلجستجوگالریتبلیغاتفهرستنتایج زندهنتایج زندهویدیونقل و انتقالاتطرفداری تی ویچهارشنبه ۱۳ اسفند ۰۱:۲۹عضویت / وروداحسان کاشف زاده03/03/2021 - 01:22مشاهده پروفایل 86 مشاهده / 1 دیدگاه 52دانلود (1.6MB)</>اخبار داغ دسته بندی: اخبار خارجیویدئوانگلستانلیگ برتر انگلیسمنچستر سیتیدسته بندی ویدیو: گل های لحظه ایویدیوا...

گل لوکاس پاکتا به پاری سن ژرمن (پاری سن ژرمن 0-1 لیون)

Jump to navigationحالت شبتمام صفحهدانلود اپلیکیشنویدیونقل و انتقالاتامکانات کاربریارسال مطلبالمپیکمدیریت مطالبمطالب کاربرانترکیب سازعضویت ویژهدرباره ماتماس با ماجستجوگالریتبلیغاتفهرستنتایج زندهنتایج زندهویدیونقل و انتقالاتطرفداری تی ویدوشنبه ۲۹ شهریور ۰۰:۴۷عضویت / ورودنوید مهدی زاده09/20/2021 - 00:43مشاهده پروفایل 67 مشاهده / 0 دیدگاه 11‍‍‍‍‍‍ دانلود (5MB)</>اخبار داغ دسته بندی: اخبار خارجیویدئوفرانسهلوشامپیونهپاری سن ژرمنلیوندسته بندی ویدیو: گل های لحظه ایویدیوفرانسهپاری سن ژرمنسایر تیم ه...

گل آدریان رابیو به بولونیا (بولونیا 0-3 یوونتوس)

Jump to navigationحالت شبتمام صفحهدانلود اپلیکیشنویدیونقل و انتقالاتامکانات کاربریارسال مطلباشتراک فایلمدیریت مطالبمطالب کاربرانپیش بینیترکیب سازگفتگوعضویت ویژهدرباره ماتماس با مابانک مشاغلجستجوگالریتبلیغاتفهرستنتایج زندهنتایج زندهویدیونقل و انتقالاتطرفداری تی ویدوشنبه ۰۳ خرداد ۰۰:۱۵عضویت / ورودمصطفی وسیع سری05/24/2021 - 00:12مشاهده پروفایل 32 مشاهده / 0 دیدگاه 11دانلود (8MB)</>اخبار داغ دسته بندی: اخبار خارجیویدئوایتالیاسری آیوونتوسدسته بندی ویدیو: گل های لحظه ایویدیوایتالیایوونتوسسایر تی...

صبحانه ورزشی 1400/2/28؛ مهم‌ترین اخبار روز گذشته / وزیر به مجلس می رود

در بخش صبحانه ورزشی، نگاهی داریم به مهم ترین اخباری که در روز گذشته منتشر شد.مسعود سلطانی فر به مجلس فراخوانده شددر حالی که بارها اعلام شده بود وزارت ورزش و جوانان در تلاش است تا باشگاه استقلال و پرسپولیس را به بخش خصوصی واگذار کند اما تا پایان دولت این اتفاق رخ نداد.به گزارش طرفداری؛ در پی عدم تحقق واگذاری سرخابی ها به بخش خصوصی، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به مجلس فراخوانده شد تا در خصوص موارد مطروحه پاسخگو باشد.وزیر ورزش و جوانان قرار است در کمیسیون اصل نود پاسخگوی نمایندگان مجلس شورای...

بسته کامل خبری صبحانه ورزشی طرفداری 1400/02/28؛ از مصدومیت تراشتگن تا تغییر در سری آ

صبح روز سه شنبه، بیست و هشتم اردیبهشت، با بسته خبری صبحانه ورزشی در رسانه طرفداری همراه شما هستیم. این بسته را هم به صورت مجزا و هم به شکل کامل، می توانید در سایت و کانال تلگرامی طرفداری مشاهده کنید.مسعود سلطانی فر به مجلس فراخوانده شددر حالی که بارها اعلام شده بود وزارت ورزش و جوانان در تلاش است تا باشگاه استقلال و پرسپولیس را به بخش خصوصی واگذار کند اما تا پایان دولت این اتفاق رخ نداد.به گزارش طرفداری؛ در پی عدم تحقق واگذاری سرخابی ها به بخش خصوصی، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به مجلس فر...

آخرین اخبار باشگاه پرسپولیس، تمامی اخبار بدون دخالت نیروی انسانی توسط نرم افزار جستجوگر، جمع آوری میشود و پرسپولیس آنلاین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

لیست خبرهای جستجو شده برای گل آلوارو موراتا به مالمو مالمو 0-3 یوونتوس ، جستجوهای انجام شده برای گل آلوارو موراتا به مالمو مالمو 0-3 یوونتوس در پرسپولیس آنلاین.

 

 

اخبار گوناگون

× ×